PERLEMBAGAAN
PARTI ISLAM SE MALAYSIA (PAS)

(PINDAAN 2011)

KANDUNGAN

MUQADDIMAH

BAB YANG PERTAMA
NAMA DAN PEJABAT YANG DIDAFTARKAN

FASAL 1 - Nama

FASAL 2 - Pejabat yang didaftarkan


BAB YANG KEDUA
DASAR DAN TUJUAN

FASAL 3 - Dasar

FASAL 4 - Seruan PAS


BAB YANG KETIGA
TUJUAN, USAHA, HUKUM DAN KEKUASAAN

FASAL 5 - Tujuan

FASAL 6 - Usaha-Usaha

FASAL 7 - Hukum dan Kekuasaan

FASAL 8 - Majlis Syura 'Ulamk

FASAL 9 - Tugas-tugas Majllis Syura 'Ulamak


BAB YANG KEEMPAT
DARIHAL AHLI-AHLI

FASAL 10 - Ahli PAS

FASAL 11 - Syarat-syarat Menjadi Ahli

FASAL 12 - Permohonan Menjadi Ahli

FASAL 13 - Memilih Ahli

FASAL 14 - Sijil Ahli

FASAL 15 - Keberhentian Ahli

FASAL 16 - Hak-hak Dan Kewajipan Ahli

FASAL 17 - Buku Daftar Ahli


BAB YANG KELIMA
MUKTAMAR DAN MESYUARAT AGUNG

FASAL 18 - Muktamar PAS

FASAL 19 - Wakil-wakil ke Muktamar dan Mesyuarat Agung

FASAL 20 - Mesyuarat Agung PAS Kawasan

FASAL 21 - Mesyuarat Agung PAS Cawangan

FASAL 22 - Tugas dan kekuasaan Muktamar dan Mesyuarat Agung PAS


BAB YANG KEENAM
PENUBUHAN KAWASAN DAN CAWANGAN

FASAL 23 - Penubuhan PAS Kawasan

FASAL 24 - Penubuhan PAS CawanganBAB YANG KETUJUH
JAWATANKUASA KERJA

FASAL 25 - Jawatankuasa Kerja PAS Pusat

FASAL 26 - Tugas-tugas Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat

FASAL 27 - Tugas-tugas Jawatankuasa Harian PAS Pusat

FASAL 28 - Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja PAS Kawasan

FASAL 29 - Tugas-tugas Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Kawasan

FASAL 30 - Jawatankuasa Urusan 'Ulamak PAS Kawasan

FASAL 31 - Jawatankuasa Kerja PAS Cawangan

FASAL 32 - Jawatankuasa Kerja Pemuda Dan Muslimat PAS Cawangan

FASAL 33 - Tugas-tugas Jawatankuasa Kerja PAS Cawangan

FASAL 34 - Notis Mesyuarat Jawatankuasa Kerja


BAB YANG KELAPAN
PEJABAT-PEJABAT PAS

FASAL 35 - Pejabat Setiausaha Agung

FASAL 36 - Pejabat Setiausaha Perhubungan Negeri

FASAL 37 - Pejabat Setiausaha Kawasan

FASAL 38 - Pejabat Setiausaha Cawangan

FASAL 39 - Pejabat Dewan-Dewan


BAB YANG KESEMBILAN
PERHUBUNGAN PAS NEGERI / WILAYAH PERSEKUTUAN

FASAL 40 - Perhubungan PAS Negeri / Wilayah Persekutuan

FASAL 41 - Tugas-tugas Badan Perhubungan PAS Negeri

FASAL 42 - Tugas-tugas Jawatankuasa Harian PAS Negeri


BAB YANG KESEPULUH
DARIHAL DEWAN-DEWAN

FASAL 43 - Dewan 'Ulamak PAS Pusat

FASAL 44 - Muktamar Dewan 'Ulamak PAS Pusat

FASAL 45 - Jawatankuasa Kerja Dewan 'Ulamak PAS Pusat

FASAL 46 - Tugas-tugas Dewan 'Ulamak PAS Pusat

FASAL 47 - Dewan 'Ulamak PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan

FASAL 48 - Muktamar Dewan 'Ulamak PAS Negeri

FASAL 49 - Jawatankuasa Kerja Dewan 'Ulamak PAS Negeri

FASAL 50 - Tugas-tugas Dewan 'Ulamak PAS Pusat

FASAL 51 - Dewan Pemuda PAS Pusat

FASAL 52 - Muktamar Dewan Pemuda PAS Pusat

FASAL 53 - Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat

FASAL 54 - Tugas-tugas Dewan Pemuda PAS Pusat

FASAL 55 - Dewan Pemuda PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan

FASAL 56 - Muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri

FASAL 57 - Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri

FASAL 58 - Tugas-tugas Dewan Pemuda PAS Negeri

FASAL 59 - Dewan Pemuda PAS Kawasan

FASAL 60 - Mesyuarat Agung Dewan Pemuda PAS Kawasan

FASAL 61 - Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan

FASAL 62 - Tugas-tugas Dewan Pemuda PAS Kawasan

FASAL 63 - Dewan Muslimat PAS Pusat

FASAL 64 - Muktamar Dewan Muslimat PAS Pusat

FASAL 65 - Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat

FASAL 66 - Tugas-tugas Dewan Muslimat PAS Pusat

FASAL 67 - Dewann Muslimat PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan

FASAL 68 - Muktamar Dewan Musimat PAS Negeri

FASAL 69 - Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri

FASAL 70 - Tugas-tugas Dewan Muslimat PAS Negeri

FASAL 71 - Dewan Muslimat PAS Kawasan

FASAL 72 - Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan

FASAL 73 -Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan

FASAL 74 - Tugas-tugas Dewan Muslimat PAS Kawasan


BAB YANG KESEBELAS
KEWANGAN DAN PEMEGANG AMANAH

FASAL 75 - Sumber-sumber Kewangan

FASAL 76 - Peraturan Kewangan

FASAL 77 - Tuntutan

FASAL 78 - Memegang Amanah

FASAL 79 - Pemeriksa Kira-kira


BAB YANG KEDUA BELAS
LAIN-LAIN HAL

FASAL 80 - Bendera PAS

FASAL 81 - Lambang PAS

FASAL 82 - Tatatertib PAS

FASAL 83 - Rayuan Tatatertib

FASAL 84 - Peraturan Muktamar dan Mesyuarat Agung PAS

FASAL 85 - Aturan dan Peraturan PAS

FASAL 86 - Meminda Perlembagaan PAS

FASAL 87 - Cara Memansuhkan PAS

FASAL 88 - Lain-Lain Perkara